Ogräsbekämpning med Hetvatten

Mantis erbjuder professionell teknik för miljövänlig och kostnadseffektiv kontroll av ogräs på alla ytor, vare sig det gäller konventionell odling eller ekologisk trädgårdsodling, landskapsarkitektur eller kommunal sektor.

BioMant maskiner förstör gräs med vatten uppvärmd till 99,5 ° C. Vattnets höga temperatur förstör cellens struktur, vilket gör att övre delen dör. Efter flera behandlingar växer växten så svag att den dör helt av. Vi har ett brett sortiment av modeller, i dagsläget kan ni se en del av modellerna på lhsmaskiner.se
För en fullständig överblick gå in på https://www.mantis-ulv.com/en/weed-control/models/biomant/aqua